გო­რის შე­სას­ვლელ­თან მომ­ხდა­რი ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვის შე­დე­გად სამი ადა­მი­ა­ნი და­შავ­და, და­შა­ვე­ბულ­თა შო­რის ორი ბავ­შვია.

შემ­თხვე­ვა კა­რა­ლე­თი-გო­რის მო­ნაკ­ვეთ­ზე მოხ­და, ერ­თმა­ნეთს BMW-ს მარ­კის მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლი და სატ­ვირ­თო მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სი შე­ე­ჯა­ხა.

ავა­რი­ის შე­დე­გად, მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მან­ქა­ნის მძღო­ლი – ახალ­გაზ­რდა ქალი და მისი ორი შვი­ლი და­შავ­და. და­შა­ვე­ბუ­ლებს სა­ხი­სა და კი­დუ­რე­ბის არე­ში ეკს­კო­რა­ცი­ე­ბი და და­ჟე­ჟი­ლო­ბა აღე­ნიშ­ნე­ბათ, სა­მი­ვე მათ­გა­ნი სას­წრა­ფო დახ­მა­რე­ბის ჯგუფ­მა კლი­ნი­კა­ში გა­და­იყ­ვა­ნა.

შემ­თხვე­ვის ად­გილ­ზე სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვე­ბი და მე­ხან­ძრე-მაშ­ვე­ლე­ბი იმ­ყო­ფე­ბი­ან.

შენიშნვა: ფოტო პირობითია